คำสั่ง 42/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน “ขอนแก่นวิทยายน” ประจำปีพุทธศักราช 2564

 

คลิกเพื่อดูรายละเอียดตามคำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนที่ 42/2564  กำหนดการ

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือราชการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร