ข.ก. สอบกลางภาคที่ 2/2563 ยึดมาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด

25 มกราคม 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่เดินทางมาทำการสอบวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 /2563 พร้อมทั้งตรวจเช็คจุดการคัดกรอง เครื่องวัดอุณหภูมิ/เจลล้างมือ/บริเวณที่ล้างมือด้วยน้ำและสบู่เหลว เพื่อบริการให้กับนักเรียนบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มาติดต่องาน/ราชการกับทางโรงเรียน ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรคตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด และ ในเช้านี้มีนายพันธเทพ  เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น พ้อมเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากทางจังหวัด ได้เดินทางมาสังเกตการณ์และบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้การเดินทางมาสอบของนักเรียน ซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าตั้งแต่หน้าประตูจนกระทั่งเข้าห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร