กิจกรรม Social Movements 2020 ในชื่องาน “นายฮ้อยร้อยความรู้”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้จัดโครงการ KKW Social Movements 2020 ภายใต้ชื่องาน “นายฮ้อยร้อยความรู้” เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์และการเรียนรู้ผ่านการแสดงละครเวทีเต็มรูปแบบครั้งแรกของนักเรียนมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการศึกษาและเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอีสาน สิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียมกันทางเพศ โดยมีท่านอดุลเดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นประธานในพิธี และเข้าร่วมรับชมการแสดงในรอบปฐมทัศน์พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร