กิจกรรมวันเอดส์โลก

1 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ณ ลานหน้าอาคาร 8 โดยมี ท่านดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มวิชาการ เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร