การจัดการเรียนการสอนออนไลน์รอบ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมรับมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รอบ 2 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 โดยนายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มีการประชุมหารือคณะครูเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดระบบการสอนออนไลน์เพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อผู้เรียน

คุณครูทุกคนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความพร้อมมากขึ้นในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รอบ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ Classroom, Meet, Line, Facebook, Google Form เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่เหมาะสมตามระดับชั้น

คลิกชมภาพกิจกรรม


ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร