KKW Online Season 2

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับคณะครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2564  โดยมีแนวทาง  โรงเรียนหยุดได้  แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้  พร้อมทั้งต้อนรับและให้สัมภาษณ์สถานีฝโทรทัศน์ช่อง NBT ที่เข้ามาถ่ายทำบรรยากาศและกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร