ผอ.สพม.25 เยี่ยมชมการสอนออนไลน์

วันที่ 5 มกราคม 2564   โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้การต้อนรับ นายจักราวุธ สอนโกษา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และคณะผู้บริหาร   ได้มาเยี่ยมชมกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้กำลังใจกับคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนทุกคน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร