คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2021

สอบกลางภาคเรียน 2/2563

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน | ปิดความเห็น บน สอบกลางภาคเรียน 2/2563

โรงเรียนของเราน่าอยู่

สวนสวย โรงเรียนงาม ตามแบบฉบับโรงเรียนขอน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน โรงเรียนของเราน่าอยู่

กิจกรรม Social Movements 2020 ในชื่องาน “นายฮ้อยร้อยความรู้”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Social Movements 2020 ในชื่องาน “นายฮ้อยร้อยความรู้”

กำลังใจ สอนออนไลน์

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน กำลังใจ สอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์รอบ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน | ปิดความเห็น บน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์รอบ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาพการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน | ปิดความเห็น บน ภาพการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จากการประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตาม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน | ปิดความเห็น บน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมวันเอดส์โลก

1 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน | ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันเอดส์โลก

ประชุมวิชาการ

19 มกราคม 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ประชุมวิชาการ

EP-KKW Charity Project For Rajaprajanugroh School 2020

โพสท์ใน EP NEWS | ปิดความเห็น บน EP-KKW Charity Project For Rajaprajanugroh School 2020