คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2021

คำสั่ง 42/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน “ขอนแก่นวิทยายน” ประจำปีพุทธศักราช 2564

  คลิกเพื่อดูรายละเอียดตามคำสั่งโรงเรียน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน คำสั่ง 42/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน “ขอนแก่นวิทยายน” ประจำปีพุทธศักราช 2564

ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประกาศ เรื่อง  กา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน หนังสือราชการ | ปิดความเห็น บน ประกาศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ข.ก. สอบกลางภาคที่ 2/2563 ยึดมาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด

25 มกราคม 2564  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน ข.ก. สอบกลางภาคที่ 2/2563 ยึดมาตรการ ศบค.อย่างเคร่งครัด

สอบกลางภาคเรียน 2/2563

สอบกลางภาคเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนภาค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน สอบกลางภาคเรียน 2/2563

โรงเรียนของเราน่าอยู่

สวนสวย โรงเรียนงาม ตามแบบฉบับโรงเรียนขอน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์ | ปิดความเห็น บน โรงเรียนของเราน่าอยู่

กิจกรรม Social Movements 2020 ในชื่องาน “นายฮ้อยร้อยความรู้”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 กลุ่มสาระการ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ | ปิดความเห็น บน กิจกรรม Social Movements 2020 ในชื่องาน “นายฮ้อยร้อยความรู้”

กำลังใจ สอนออนไลน์

โพสท์ใน วีดีโอ | ปิดความเห็น บน กำลังใจ สอนออนไลน์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์รอบ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

          กลุ่ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ | ปิดความเห็น บน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์รอบ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาพการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน ภาพการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จากการประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตาม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน | ปิดความเห็น บน การจัดการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ