อบรม การจัดการเรียนการสอนวิชา IS

15 ธันวาคม 2563 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร