มอบรางวัล O-NET เต็ม 100 คะแนน และสอบ Math Top Ten

14 ธันวาคม 2563  ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเข็มทองคำและสูทเบรเซอร์  ให้กับนักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6   ประจำปีการศึกษา 2563   พร้อมทั้งมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบได้รางวัลที่ 1-10 ของแต่ละระดับชั้น ในการทดสอบ  Math Top Ten  ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร