แนะแนวศึกษาต่อ มข. ปีการศึกษา 2564

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานในการเปิดงานในโครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาและชี้แจงนโยบายแนวปฏิบัติการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2564   โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จำนวน 700 คน และโรงเรียนในเครือข่ายจังหวัดขอนแก่นที่สนใจอีก 350 คน  เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้   โดยจัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2563  ณ หอประชุม และห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร