ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3/2563

ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ครั้งที่ 3/2563  ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ณ หอประชุมโรงเรียน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร