บวงสรวงพระธาตุสิโรดมขอนแก่น

28 พ.ย. 2563 ที่บริเวณพิธีด้านหน้าองค์พระธาตุสิโรดมขอนแก่น ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้มคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับ นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางเป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุสิโรดมขอนแก่น ในงานมีข้าราชการหลายหน่วยงาน อาทิ คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ข้าราชการเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากพานิชย์จังหวัดขอนแก่น พ่อค้า ประชาชน แขกผู้มีเกียรติ จำนวนมากเข้าร่วมพิธี ซึ่งเป็นกิจกรรมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

พิธีบวงสรวง องค์พระธาตุสิโรดมขอนแก่น การทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น 1 ในจำนวน 6 แห่งเพื่อปกปักษ์รักษาและคุ้มครองให้จังหวัดขอนแก่นจัดงาน งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความสำเร็จลุล่วงและงานออกมาเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ รวมทั้งให้ชาวขอนแก่นอยู่เย็นเป็นสุขมีความสามัคคี ไม่เกิดเหตุร้ายใดขึ้นในเมืองขอนแก่น จุดที่บวงสรวงทั้งหมดประกอบไปด้วย 1. องค์พระธาตุขามแก่น พระธาตุคู่เมืองขอนแก่น 2. อนุสาวรีย์ พระนครศรีบริรักษ์เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกที่บึงแก่นนคร 3. ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่น 4. พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 5.ศาลเทพารักษ์ข้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และ 6.องค์พระธาตุศิโรดมขอนแก่นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด ซึ่งเป็นสถานที่บวงสรวงที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเป็นเจ้าภาพพิธีการและจัดหาเครื่องบวงสรวงเป็นประจำทุกปี

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruYolradee

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : EP

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร