รับสิทธิ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

27 พฤศจิกายน 25563  นางลักษณ์มณี แสงสุพิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร