ประชุมทางไกลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

เช้าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นประธานการประชุมทางไกล Video Conference ชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมกลุ่มแผนงาน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร