ต้อนรับคุณครูแนะแนวย้ายมาใหม่

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอต้อนรับ ครูปรีดา ตวนชัยภูมิ  คุณครูย้ายมาใหม่สาขาวิชาแนะแนว  สู่รั้ว ชมพู ฟ้า เหลือง ขอนแก่นวิทยายน ด้วยความยินดียิ่ง

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร