Coding for Teacher : C4T M.4-6

21 พฤศจิกายน 2563 พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (Coding for Teacher : C4T)  ศูนย์อบรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  รุ่นที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ระหว่างวันที่  21-22 พฤศจิกายน 2563  ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนรีสอร์ทจังหวัดขอนแก่น

คลิกชมภาพกิจกรรม วันที่ 21 พ.ย. 2563

คลิกชมภาพกิจกรรม วันที่ 22 พ.ย. 2563

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร