Coding for Teacher : C4T Khonkaen

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู
(Coding for Teacher : C4T)

ศูนย์อบรมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ระหว่างวันที่
รุ่นที่ 1 : 19-20 พฤศจิกายน 2563
รุ่นที่ 2 : 21-22 พฤศจิกายน 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

  ตารางการอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563

 แผนที่สถานที่อบรม : โรงแรมกรีนโฮเทล แอนรีสอร์ท ขอนแก่น

 

  ติดต่อผู้ประสานงาน  :  คุณครูนราภรณ์ หนองหลวง  Tel. 086861688

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร