ค่าย SMTE ม.1 ปี 2563

16 พฤศจิกายน 2563 ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเข้าค่ายส่งเสริมทักษะประสบการณ์ชีวิตนักเรียน นระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563   ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช  จ. นครราชสีมา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร