โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงาน

6 พฤศจิกายน 2563 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ในโอกาสเดินทาง มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ต่อไป

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร