ยินดีกับรอง ผอ. สพม.25

4 พฤศจิกายน 2563   ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหารในสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายศักดา จำปาหอม ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.20 และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายสิทธิพล พหลทัพ และนายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ ในโอกาสมารับตำแหน่ง รอง ผอ. สพม. 25

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร