ต้อนรับ ผอ. สพม. เขต 25

5 พ.ย.2563   ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายจักราวุธ สอนโกษา ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร