ครูเก่า ข.ก. รับขวัญครูเกษียณ

31 ตุลาคม 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการทั้ง 4 กลุ่มงาน  เข้าร่วมกิจกรรม “ครูเก่าร่วมสังสรรค์ รับขวัญน้องใหม่”  ในโอกาสที่ครูเก่าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มีโอกาสต้อนรับคุณครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563  ด้วยความรัก ความอบอุ่น ในอ้อมแขนแห่งมิตรภาพ พี่น้องของครูเก่าชาว ชมพู ฟ้า เหลือง…….ตลอดไป

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร