ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ ม.ต้น

30 ตุลาคม 2563  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนที่เข้ารับการประเมิน ได้แก่  เด็กชายภัทนันทน์ วัฒนชีวโกศล  ขอร่วมเป็นกำลังใจให้จากเราชาว ชมพู ฟ้า เหลือง จร้า

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : KruChamp

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร