27 ตุลาคม 2563  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำโดย ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ในการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัดขอนแก่น ปรำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  นายกันตินันท์ ปินใจยศ  นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร