ยินดีกับรองผู้อำนวยการคนใหม่

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการคนใหม่ป้ายแดง  นายสถาพร ไชยศรี ในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน  และนางปิยะธิดา ดีรักษา  รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล  ทุกท่านจะยังคงอยู่ในใจของเราชาวชมพู ฟ้า เหลือง…..ตลอดไป

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร