ผลการแข่งขัน นำเสนอ IS โรงเรียนมาตรฐานสากล


ผลการแข่งขันกิจกรรมการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดับโรงเรียน  ปีการศึกษา  2563
ณ หอประชุม และ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 

  ผลการแข่งขัน ระดับ ม.ต้น

  ผลการแข่งขัน ระดับ ม.ปลาย

 

คลิกชมภาพกิจกรรมการแข่งขัน

 

การรับรางวัล

– นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วม

– สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแยก ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย แบ่งเป็น 5 สาขาๆ ละ 5 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ                         เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  400 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1          เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  300 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2                    เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  200 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล                เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา  100 บาท

 

หมายเหตุ

– ทีมที่ได้รับรางวัลให้นักเรียนเตรียมสำเนาบัตรประชาชนหัวหน้าทีม 1 ใบ พร้อมเขียนชื่อสำเนาถูกต้องลงในเอกสาร

– รับเงินรางวัล วันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ห้อง 136 กับคุณครูเกษศิรินทร์ อารยาวิชานนท์

– รับเกียรติบัตรกับคุณครูประจำวิชา

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร