ผลการประกวดปกสมุดขอนแก่นวิทยายน

ขนะเลิศ  ระดับ ม.ต้น

รองขนะเลิศ  อันดับ 1  ระดับ ม.ต้น

รองขนะเลิศ  อันดับ 2  ระดับ ม.ต้น

ชนะเลิศ  ระดับชั้น ม.ปลาย

รองขนะเลิศ  อันดับ 1  ระดับ ม.ปลาย

รองขนะเลิศ  อันดับ 2  ระดับ ม.ปลาย

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร