การนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนมาตรฐานสากล ข.ก.

15 ตุลาคม 2563   ดร.อดุลย์เดช ฐานะ  รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้เกียรติเป็นประธานการปิดงานการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนมาตรฐานสากล ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563  ของนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5   ที่หอประชุมและห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร