KKW MATH TOP TEN ครั้งที่ 19

10 ตุลาคม 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการลักษณ์มณี แสงสุพิน  ให้กำลังใจกับลูก ๆ นักเรียนและคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในการสอบ KKW MATH TOP TEN ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2563

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร