เพื่อนใจ YC KKW

8 ตุลาคม 2563  คณะผู้บริหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนแกนนำเพื่อนที่ปรึกษา ครั้งที่ 5   ที่ห้องโสตทัศนศึกษา

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร