ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ ห่างไกลแต่ใกล้กัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา โางเรียนขอนแก่นวิทยายน  นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพในนิทรรศการแสดงผลงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (หัวข้อ ห่างไกลแต่ใกล้กัน)  ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2563

ผลการแข่งขัน นางสาววันสุข  กนกคุณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร