สร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Health Science

7 ตุลาคม 2563 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จัดกิจกรรมบรรยายและฝึกปฏิบัติ การฝึกสมาธิ คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการอบรม สร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Health Science  ระดับชั้น ม.4 และ ม.5   ในช่วงบ่ายเป็นการลงนามบันทึกความร่วมมือกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเสวนาทางวิชาการจากวิทยากรที่มากด้วยความสามารถในหัวข้อ “หนทางสู่นักวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ดี”  ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม : Krudeer 1 (ภาคเช้า พัฒนาจิต)

คลิกชมภาพกิจกรรม : Krudeer 2 (ภาคบ่าย ลงนาม MOU)

คลิกชมภาพกิจกรรม : KruPookkie

คลิกชมภาพกิจกรรม : KruMew

 คลิกชมภาพวีดีโอ : KruMew

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร