เตรียมความพร้อม สร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Health Science 

5 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมสร้างฝันปั้นจิต ห้องเรียน Platinum Health Science  ระดับชั้น ม.4 และ ม.5  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม  2563 ที่จะถึงนี้  โดยประชุมที่ห้อง Easy Science

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร