สอบ TDET 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดำเนินการสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563   ณ สนามสอบโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร