ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

2 ตุลาคม 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคระครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา  และแยกกลุ่มย่อยเพื่อดูงานตามฝ่าย กลุ่ม งานต่าง ๆ  

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : EP

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร