การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนพิเศษ Gifted

เมื่อวันที่ 25 – 27 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
ครูนรินทร รัตนทา, ครูณัชทัต ลิมป์เศวต และครูมิยาวดี หาโกสีย์ ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.6/15
เข้าร่วมการประชุมวิชาการโครงการห้องเรียนพิเศษ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยส่งโครงงานเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 10 ทีม จากโครงงานที่ร่วมนำเสนอทั้งสิ้น 320 ทีม

🎉ได้รับรางวัลดังนี้ 🏆
1.โล่รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาสิ่งแวดล้อม
2.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาเคมี
3.รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 สาขาคอมพิวเตอร์
4.รางวัลเหรียญทอง สาขา สิ่งแวดล้อม
5.รางวัลเหรียญเงินจำนวน 3 โครงงาน
6.รางวัลเหรียญทอง​แดง จำนวน 3 โครงงาน

ที่ปรึกษาโครงงาน
1.ดร.นรินทร รัตนทา
2.ครูณัชทัช ลิมป์เศวต
3.ครูมิยาวดี หาโกสีย์
4.ครูกุลธิดา ทีน้อย
5.ครูอาริษรา อรรคษร
6.ครูภัทรวดี นาม​วงษ์
7.ครูนาคินทร์​ สัจเขต
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร