น้อมมุิตาคารวะ….แด่คุณครูด้วยดวงใจ

29 กันยายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  น้อมจิตวันทา มุทิตาคารวะแด่คุณครู  ผูเกษียณอายุราชการประจำปี 2563  ทุกท่าน   เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้สมกับวันวานที่ท่านพากเพียร จนถึงวันเกษียณที่ภาคภูมิ  ตลอดอายุการรับราชการจนผ่านมาถึงวันนี้  บนเส้นทางสายที่ 61      คุณครูทุกท่านจะเป็นเรือจ้างกลางใจของลูกศิษย์…ตลอดไป

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : KruSawasd Jan

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 3 : EP

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร