อบรมหลักสูตรพัฒนาครู สพม.25

19 กันยายน 2563  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูที่เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2/2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ครั้งที่ 1 จำนวน 3 หลักสูตร   หลักสูตร 6 2 1 2 4 / หลักสูตร 60 2137 / หลักสูตร 62150   ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร