งานเชิดชูปูชนียบุคคล ทรงคุณค่า ปี 2563

18 กันยายน 2563  ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563   เข้าร่วมงานวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี  ครูดีเสี่ยวโมเดล  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  เพื่อยกย่องและเทิดทูนคุณครูปูชนียบุคคล ที่ก้าวย่างเข้าสู้เส้นทางสายที่ 61  ทุกท่าน    ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิจกรรม กล้อง 2 : KruSawasd Jan

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร