ประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ม.ปลาย

บ่ายวันที่ 16 กันยายน 2563  คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน    ร่วมให้กำลังลังใจในการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   ประจำปีการศึกษา 2563  ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร