ประเมินนักเรียนรงวัลพระราชทาน ม.ต้น

16 ก.ย.63 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นำโดย ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ รวมทั้งคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร