สืบสานตำนานครู ข.ก.

โรงเรียนขอนแก่นวทยายนนำโดย ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน   จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร “สืบสานตำนานครูขอนแก่นวิทยายน”  ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ประจำปี 2563   ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2563   ณ จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี

คลิกชมภาพกิจกรรม : การเดินทาง…อันยาวไกล

คลิกชมภาพกิจกรรม : เช้านี้…ที่วังนกแก้ว

คลิกชมภาพกิจกรรม : เล่าเรื่อง…เมืองมัลลิกา

คลิกชมภาพกิจกรรม : สืบสานตำนานครู ข.ก

คลิกชมภาพกิจกรรม : ฟาร์มสวนผึ้ง…ราชบุรี

คลิกชมภาพกิจกรรม : เทียนหอมๆ….ที่บ้านหอมเทียน

คลิกชมภาพกิจกรรม : ณ เวลา….แห่งความทรงจำ

 คลิกชมภาพวีดีโอ

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร