มุทิตาจิต ระดับชั้น ม.1

มุฑิตาจิต คุณครูที่เกษียณปี 63 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  “วันวานที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ”   ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/หมวด/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร