ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

วันที่ 10 กันยายน 2563  ที่หอประชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับ นายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ในโอกาสเดินทาง มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ต่อไป

คลิกชมภาพกิกรรม กล้อง1 : KruDeer

คลิกชมภาพกิกรรม กล้อง2 : KruSawasd Jan

คลิกชมภาพกิกรรม กล้อง3 : KruMeen

คลิกชมภาพกิกรรม กล้อง4 : ห้องเรียน Gifted Classroom

 

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร