มุทิตาจิตระดับชั้น ม.4

มุทิตาจิตระดับชั้น ม.4   แด่คุณครูด้วย…..ดวงใจ  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  วันที่ 26 สิงหาคม 2563

คลิกชมภาพกิจกรรม

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร