มุทิตา…วิชาการ

ดร.อดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มวิชาการ  น้อมมุทิตาคารวะแด่คุณครูจินตนา ทองป้อง  เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการบนเส้นทางสายที่ 61  ประจำปี 2563   ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563  ณ โรงแรมเลอแคลเซีย ขอนแก่น….จ้า

คลิกชมภาพกิจกรรม

คลิกชมภาพวีดีโอ

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร