ประชุมคณะกรรมการ สืบสานตำนานครู ข.ก.

24 สิงหาคม 2563   นางชุรีพร นาเลาห์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร “สืบสานตำนานครูขอนแก่นวิทยายน”  ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานประจำปี 2563  ณ ห้องประชุม 326

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร