ครอบครัวพอเพียงให้ความรู้สู่ชุมชน

ศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  ให้ความรู้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น  ในพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม  ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563

 

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวจากฝ่าย/กลุ่ม/งาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร