คำชี้แจงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เรื่อง ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563

ข้อความนี้ถูกเขียนใน หนังสือราชการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร